default-logo

data2Poniższa tabela zawiera pełną listę instalacji solarnych zrealizowanych w ramach projektu „Ochrona powietrza atmosferycznego przez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szastarka”.

Wpis umieszczony w kolumnie adres jest aktywnym hiperłączem do położenia danej instalacji na mapie. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji.
Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się z prawej strony, powyżej tabeli. Ponadto, pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.

ID Adres Nr działki wartość pomiaru [kWh] data pomiaru id
ID Adres Nr działki wartość pomiaru [kWh] data pomiaru id
2.032 Majdan Obleszcze 47 321 7.284,00 2018-12-18 318
2.064 Polichna Czwarta 39 290 6.696,00 2018-12-18 198
2.102 Polichna Pierwsza 60 356 6.695,00 2018-12-18 8
1.975 Brzozówka 71 444 6.693,00 2018-12-17 392
1.993 Brzozówka Kolonia 22 260 6.691,00 2018-12-17 190
1.972 Brzozówka 81 357 6.690,00 2018-12-17 286
1.978 Brzozówka 117 358 6.689,00 2018-12-17 425
2.069 Polichna Czwarta 48 920 6.689,00 2018-12-18 327
2.048 Podlesie 18 126 6.689,00 2018-12-18 174
1.979 Brzozówka 1 254 6.689,00 2018-12-17 426
2.081 Polichna Druga 117 703/1; 6.687,00 2018-12-18 64
2.074 Polichna Czwarta 44 295 6.687,00 2018-12-18 458
2.012 Huta Józefów 163A 334.335 6.687,00 2018-12-17 297
2.076 Polichna Druga 4 94 6.687,00 2018-12-18 9
2.077 Polichna Druga 80 191; 6.687,00 2018-12-18 17
1.996 Brzozówka Kolonia 51A 354/2, 6.685,00 2018-12-17 292
2.037 Majdan Obleszcze 55A 569 6.685,00 2018-12-18 410
2.057 Polichna Czwarta 149 876 6.685,00 2018-12-18 90
2.075 Polichna Czwarta 127 437/1,438/1 6.685,00 2018-12-18 466
2.052 Polichna Druga 51 198 6.685,00 2018-12-18 315
2.045 Stare Moczydła 49 45 6.685,00 2018-12-18 365
1.998 Brzozówka Kolonia 35 290 6.683,00 2018-12-17 350
1.971 Brzozówka 102 417, 416 6.682,00 2018-12-17 284
2.044 Stare Moczydła 3 333 6.682,00 2018-12-18 362
2.038 Majdan Obleszcze 86 351 6.681,00 2018-12-18 451
2.030 Majdan Obleszcze 29 291 6.681,00 2018-12-18 290
2.107 Polichna Pierwsza 32 369 6.681,00 2018-12-18 360
1.974 Brzozówka 95 400 6.679,00 2018-12-17 323
2.011 Huta Józefów 104 51 6.678,00 2018-12-17 285
2.027 Majdan Obleszcze 24 203 6.678,00 2018-12-18 142
2.017 Huta Józefów 144A 222/2 6.675,00 2018-12-17 393
2.018 Huta Józefów 74 161 6.675,00 2018-12-17 401
2.031 Majdan Obleszcze 106 126 6.674,00 2018-12-18 301
2.001 Brzozówka Kolonia 66 206 6.674,00 2018-12-17 154
2.065 Polichna Czwarta 40 291/2 6.674,00 2018-12-18 232
2.106 Polichna Pierwsza 58 406 6.674,00 2018-12-18 274
2.099 Polichna Druga 17 103 6.674,00 2018-12-18 464
2.050 Podlesie 40 59 6.674,00 2018-12-18 412
2.100 Polichna Druga 54 169/1, 6.674,00 2018-12-18 465
1.980 Brzozówka 96 407 6.673,00 2018-12-17 455
1.973 Brzozówka 123 362 6.672,00 2018-12-17 295
2.014 Huta Józefów 11 422 6.672,00 2018-12-17 328
1.991 Brzozówka Kolonia 21 264/2; 6.672,00 2018-12-17 119
2.000 Brzozówka Kolonia 8 368 6.672,00 2018-12-17 370
1.969 Brzozówka 104 421 6.671,00 2018-12-16 248
2.087 Polichna Druga 57 136/2 6.671,00 2018-12-18 176
2.068 Polichna Czwarta 4 726 6.663,00 2018-12-18 311
1.987 Brzozówka Kolonia 18 263 6.659,00 2018-12-17 66
2.040 Majdan Obleszcze 32 218 6.658,00 2018-12-18 440
2.019 Huta Józefów 95 136 6.658,00 2018-12-18 452
2.016 Huta Józefów 75 166/3 6.657,00 2018-12-17 372
1.995 Brzozówka Kolonia 31 266/4, 6.657,00 2018-12-17 276
2.055 Polichna Czwarta 163 547/1; 6.655,00 2018-12-18 55
1.992 Brzozówka Kolonia 32 265 6.654,00 2018-12-17 188
2.007 Huta Józefów 151 562 6.653,00 2018-12-17 238
1.970 Brzozówka 101 415/2 6.653,00 2018-12-16 250
2.020 Huta Józefów 106 486 6.653,00 2018-12-18 433
2.084 Polichna Druga 98 61 6.653,00 2018-12-18 117
2.024 Majdan Obleszcze 83 306/2 6.652,00 2018-12-18 86
2.042 Stare Moczydła 2 334 6.652,00 2018-12-18 351
2.028 Majdan Obleszcze 82 346 6.652,00 2018-12-18 192
2.025 Majdan Obleszcze 42 277 6.652,00 2018-12-18 110
1.990 Brzozówka Kolonia 3 251 6.651,00 2018-12-17 115
1.976 Brzozówka 4 536 6.651,00 2018-12-17 397
1.985 Brzozówka 111 431 6.649,00 2018-12-17 435
2.062 Polichna Czwarta 28 278 6.649,00 2018-12-18 170
1.977 Brzozówka 20 520/2 6.649,00 2018-12-17 411
1.999 Brzozówka Kolonia 53 320/2 6.648,00 2018-12-17 369
2.056 Polichna Czwarta 105 886/1 6.648,00 2018-12-18 85
2.009 Huta Józefów 155 549 6.647,00 2018-12-17 249
2.061 Polichna Czwarta 138 456 6.647,00 2018-12-18 130
2.066 Polichna Czwarta 117 509 6.646,00 2018-12-18 236
2.095 Polichna Druga 86 167 6.645,00 2018-12-18 389
1.989 Brzozówka Kolonia 12 218 6.645,00 2018-12-17 113
2.096 Polichna Druga 22 108 6.645,00 2018-12-18 402
2.043 Stare Moczydła 57 48 i 49 6.645,00 2018-12-18 357
2.008 Huta Józefów 177 276 6.643,00 2018-12-17 242
2.113 Polichna Trzecia 48 196 6.643,00 2018-12-18 375
2.115 Polichna Trzecia 10 174 6.642,00 2018-12-18 378
2.021 Majdan Obleszcze 110 137/1 6.642,00 2018-12-18 49
2.114 Polichna Trzecia 25 184 6.642,00 2018-12-18 376
2.002 Cieślanki 14 129 6.642,00 2018-12-17 319
2.034 Majdan Obleszcze 49 322/1 6.642,00 2018-12-18 341
2.013 Huta Józefów 165 304 6.642,00 2018-12-17 316
2.079 Polichna Druga 23 110/2; 6.641,00 2018-12-18 33
2.067 Polichna Czwarta 53 305 6.641,00 2018-12-18 291
2.108 Polichna Pierwsza 51 417 6.641,00 2018-12-18 386
2.094 Polichna Druga 56A 170 6.641,00 2018-12-18 371
2.112 Polichna Trzecia 42 247/1 6.641,00 2018-12-18 355
2.109 Polichna Trzecia 14 217/1; 6.641,00 2018-12-18 62
2.088 Polichna Druga 52 168 6.640,00 2018-12-18 254
2.105 Polichna Pierwsza 143 396 6.640,00 2018-12-18 218
2.063 Polichna Czwarta 97 895/1 6.639,00 2018-12-18 178
1.988 Brzozówka Kolonia 8A 235/1; 6.639,00 2018-12-17 99
2.070 Polichna Czwarta 71 692/1, 6.638,00 2018-12-18 329
1.984 Brzozówka 119 488/1,487/1 6.638,00 2018-12-17 450
1.986 Brzozówka Kolonia 5 369 6.638,00 2018-12-17 63
2.104 Polichna Pierwsza 62 403/1 i 404/1 6.637,00 2018-12-18 191
2.083 Polichna Druga 101 83 6.637,00 2018-12-18 116
2.092 Polichna Druga 73A 180 6.637,00 2018-12-18 356
1.994 Brzozówka Kolonia 30 377/3 6.636,00 2018-12-17 273
2.006 Huta Józefów 107 487/3;491/2 6.635,00 2018-12-17 166
2.022 Majdan Obleszcze 91 356 6.635,00 2018-12-18 54
2.073 Polichna Czwarta 25 703 6.635,00 2018-12-18 456
2.054 Polichna Czwarta 107 524 6.634,00 2018-12-18 43
2.086 Polichna Druga 93 13 6.634,00 2018-12-18 144
2.047 Podlesie 41 58.469 6.634,00 2018-12-18 138
2.097 Polichna Druga 63 148 6.634,00 2018-12-18 404
2.049 Podlesie 31 81 6.634,00 2018-12-18 344
2.010 Huta Józefów 2 321 6.634,00 2018-12-17 271
2.026 Majdan Obleszcze 25A 213 6.634,00 2018-12-18 122
2.053 Polichna Czwarta 112 384/1 6.634,00 2018-12-18 31
2.005 Huta Józefów 157 297 6.634,00 2018-12-17 148
2.101 Polichna Druga 20 106 6.634,00 2018-12-18 461
2.046 Podlesie 8 1 6.634,00 2018-12-18 105
2.071 Polichna Czwarta 158 406 6.634,00 2018-12-18 384
2.023 Majdan Obleszcze 73 395 6.634,00 2018-12-18 73
2.098 Polichna Druga 47 130 6.634,00 2018-12-18 429
2.091 Polichna Druga 35 124 6.634,00 2018-12-18 339
2.004 Huta Józefów 120 472/1; 453/1 6.634,00 2018-12-17 4
2.093 Polichna Druga 69 152 6.634,00 2018-12-18 366
2.090 Polichna Druga 76 188/2 6.631,00 2018-12-18 267
2.035 Majdan Obleszcze 105 146/1 6.631,00 2018-12-18 353
2.060 Polichna Czwarta 124 891 6.631,00 2018-12-18 124
2.110 Polichna Trzecia 17 232 6.631,00 2018-12-18 98
1.997 Brzozówka Kolonia 23 203/1 6.629,00 2018-12-17 314
2.051 Podlesie 30 82/3, 6.627,00 2018-12-18 423
2.072 Polichna Czwarta 7 723 6.625,00 2018-12-18 398
2.058 Polichna Czwarta 161 128 6.625,00 2018-12-18 108
2.080 Polichna Druga 73 179 6.625,00 2018-12-18 58
2.082 Polichna Druga 93 13 6.625,00 2018-12-18 13
2.039 Majdan Obleszcze 58 572 6.624,00 2018-12-18 434
2.041 Stare Moczydła 42 34 6.624,00 2018-12-18 225
2.003 Cieślanki 11 130/1 6.623,00 2018-12-17 377
2.089 Polichna Druga 76 188/1 6.621,00 2018-12-18 266
1.983 Brzozówka 40 496 6.620,00 2018-12-17 467
2.029 Majdan Obleszcze 54 566 6.620,00 2018-12-18 197
2.033 Majdan Obleszcze 50 325 6.614,00 2018-12-18 320
2.111 Polichna Trzecia 45 194 6.613,00 2018-12-18 270
2.103 Polichna Pierwsza 40 425/1 6.613,00 2018-12-18 167
2.036 Majdan Obleszcze 80 341 6.612,00 2018-12-18 388
2.085 Polichna Druga 39 126 6.610,00 2018-12-18 140
2.059 Polichna Czwarta 36 287 6.610,00 2018-12-18 118
1.981 Brzozówka 3 540 6.610,00 2018-12-17 457
1.982 Brzozówka 9 532 6.599,00 2018-12-17 460
2.015 Huta Józefów 120 472/2 6.598,00 2018-12-17 335
2.078 Polichna Druga 34 159 6.410,00 2018-12-18 25
1.916 Blinów Drugi 39 791 6.312,00 2018-12-16 258
1.909 Blinów Drugi 22 871 6.312,00 2018-12-16 205
1.906 Blinów Drugi 20 945/8 6.299,00 2018-12-16 162
1.917 Blinów Drugi 18 574 6.293,00 2018-12-16 265
1.902 Blinów Drugi 11 902 6.286,00 2018-12-16 133
1.912 Blinów Drugi 16A 980/1,980/2 6.280,00 2018-12-16 231
1.905 Blinów Drugi 4 592 6.280,00 2018-12-16 157
1.907 Blinów Drugi 200 1215 6.271,00 2018-12-16 189
1.915 Blinów Drugi 7 915.916 6.254,00 2018-12-16 241
1.913 Blinów Drugi 97 1173 6.253,00 2018-12-16 233
1.901 Blinów Drugi 16 987/1 6.250,00 2018-12-16 128
1.914 Blinów Drugi 19 843 6.245,00 2018-12-16 239
1.910 Blinów Drugi 17 849 6.241,00 2018-12-16 227
1.965 Brzozówka 25A 511/3 6.241,00 2018-12-16 132
1.908 Blinów Drugi 47 746 6.240,00 2018-12-16 202
1.904 Blinów Drugi 5 907 6.239,00 2018-12-16 153
1.903 Blinów Drugi 65 445/1 6.238,00 2018-12-16 143
1.918 Blinów Drugi 60 493 6.238,00 2018-12-16 279
1.899 Blinów Drugi 51 533 6.236,00 2018-12-16 104
1.953 Blinów Pierwszy 95 1064 6.234,00 2018-12-16 439
1.948 Blinów Pierwszy 16 801 6.231,00 2018-12-16 395
1.967 Brzozówka 23 513 6.215,00 2018-12-16 208
1.911 Blinów Drugi 8 956/1 6.215,00 2018-12-16 229
1.968 Brzozówka 99 412 6.214,00 2018-12-16 247
1.954 Blinów Pierwszy 144 396/1 6.214,00 2018-12-16 442
1.939 Blinów Pierwszy 24 848 6.213,00 2018-12-16 333
1.966 Brzozówka 86 368 6.213,00 2018-12-16 164
1.947 Blinów Pierwszy 125 262 6.213,00 2018-12-16 380
1.940 Blinów Pierwszy 83 1157 6.213,00 2018-12-16 334
1.942 Blinów Pierwszy 120 525 6.212,00 2018-12-16 346
1.951 Blinów Pierwszy 155 350/1 6.210,00 2018-12-16 417
1.937 Blinów Pierwszy 47 956 6.210,00 2018-12-16 306
1.900 Blinów Drugi 21A 826 6.210,00 2018-12-16 123
1.964 Brzozówka 67 450 6.203,00 2018-12-16 103
1.943 Blinów Pierwszy 19 706 6.203,00 2018-12-16 348
1.952 Blinów Pierwszy 132 662 6.203,00 2018-12-16 428
1.898 Blinów Drugi 29 564 6.200,00 2018-12-16 74
1.895 Blinów Drugi 15 947 6.199,00 2018-12-16 24
1.961 Brzozówka 6 534 6.199,00 2018-12-16 84
1.962 Brzozówka 105 422;423 6.198,00 2018-12-16 94
1.945 Blinów Pierwszy 15 800 6.198,00 2018-12-16 373
1.963 Brzozówka 59 461 6.194,00 2018-12-16 101
1.950 Blinów Pierwszy 153 356 6.193,00 2018-12-16 413
1.959 Brzozówka 124 402 6.193,00 2018-12-16 59
1.921 Blinów Drugi 24 570 6.189,00 2018-12-16 349
1.944 Blinów Pierwszy 62 1012 6.186,00 2018-12-16 363
1.923 Blinów Drugi 119 1227 6.185,00 2018-12-16 368
1.949 Blinów Pierwszy 151 375 6.182,00 2018-12-16 407
1.930 Blinów Pierwszy 69 1113 6.158,00 2018-12-16 76
1.958 Brzozówka 109 429 6.156,00 2018-12-16 52
1.956 Brzozówka 91 467 6.156,00 2018-12-16 35
1.960 Brzozówka 77 305 6.152,00 2018-12-16 60
1.919 Blinów Drugi 14 989 6.150,00 2018-12-16 298
1.897 Blinów Drugi 22 571 6.150,00 2018-12-16 65
1.936 Blinów Pierwszy 37 901 6.145,00 2018-12-16 283
1.957 Brzozówka 79 355 6.142,00 2018-12-16 38
1.927 Blinów Drugi 35 812 6.142,00 2018-12-16 444
1.925 Blinów Drugi 49 741 6.140,00 2018-12-16 391
1.896 Blinów Drugi 26 858 6.138,00 2018-12-16 57
1.933 Blinów Pierwszy 11 654 6.138,00 2018-12-16 194
1.932 Blinów Pierwszy 226 136/1 6.134,00 2018-12-16 180
1.934 Blinów Pierwszy 11 795 6.134,00 2018-12-16 263
1.931 Blinów Pierwszy 107 585 6.134,00 2018-12-16 151
1.926 Blinów Drugi 180 991/1, 6.130,00 2018-12-16 432
1.941 Blinów Pierwszy 169 295 6.128,00 2018-12-16 343
1.920 Blinów Drugi 19 883 6.128,00 2018-12-16 307
1.929 Blinów Pierwszy 79 1143 6.124,00 2018-12-16 48
1.935 Blinów Pierwszy 53 976/1 6.123,00 2018-12-16 278
1.928 Blinów Drugi 4 938 6.123,00 2018-12-16 437
1.955 Brzozówka 107 427 6.123,00 2018-12-16 26
1.922 Blinów Drugi 80 496 6.123,00 2018-12-16 358
1.924 Blinów Drugi 68 426/3 6.120,00 2018-12-16 383
1.938 Blinów Pierwszy 57 980 6.113,00 2018-12-16 322
1.946 Blinów Pierwszy 25 851 6.106,00 2018-12-16 379
1.894 Blinów Drugi 37 797/1;797/2;806 5.145,00 2018-06-26 23
2.116 Rzeczyca Kolonia 25 142/2; 1.291,00 2016-06-27 18
2.279 Polichna Czwarta 72 313 0,00 193
2.165 Szastarka Stacja 41 914 0,00 422
2.344 Szastarka Wieś 141 777/1 0,00 210
2.230 Blinów Pierwszy 171 292 0,00 251
2.117 Rzeczyca Kolonia 53 61/3; 0,00 39
2.295 Polichna Druga 87 208 0,00 100
2.181 Szastarka Wieś 108 784 0,00 406
2.360 Wojciechów 13A 142/2; 0,00 53
2.246 Huta Józefów 127 32/1; 0,00 165
2.133 Szastarka Stacja 114 815 0,00 125
2.311 Polichna Pierwsza 59 405 0,00 302
2.197 Wojciechów Kolonia 4 179 0,00 217
2.262 Majdan Obleszcze 40 225 0,00 416
2.149 Szastarka Stacja 129 811/2 0,00 158
2.328 Stare Moczydła 10 322;323 0,00 14
2.214 Blinów Drugi 116 949 0,00 228
2.337 Szastarka Stacja 136 720 0,00 400
2.223 Blinów Pierwszy 12 797 0,00 136
2.288 Polichna Czwarta 79 687 0,00 462
2.174 Szastarka Wieś 103 279 0,00 206
2.353 Wojciechów 30 122 0,00 387
2.239 Brzozówka 85 367 0,00 221
2.126 Stare Moczydła 5 330 0,00 201
2.304 Polichna Pierwsza 61 404/4 0,00 80
2.190 Wojciechów Kolonia 50 281 0,00 12
2.255 Rzeczyca Kolonia 42 157 0,00 312
2.142 Szastarka Stacja 9 856 0,00 41
2.320 Rzeczyca Kolonia 13 60/3, 0,00 304
2.206 Wojciechów Kolonia 32 69 0,00 469
2.271 Polichna Czwarta 27 700 0,00 3
2.158 Szastarka Stacja 54 946 0,00 289
2.281 Polichna Czwarta 103 397/1 0,00 257
2.167 Szastarka Stacja 133 799/3 0,00 436
2.346 Szastarka Wieś 132 198 0,00 253
2.232 Blinów Pierwszy 202 1030 0,00 264
2.119 Rzeczyca Kolonia 48 192/5 0,00 114
2.297 Polichna Druga 48 165 0,00 184
2.183 Wojciechów 1A 88/2; 0,00 21
2.362 Szastarka Wieś 256/3 0,00 367
2.248 Huta Józefów 134 14 0,00 300
2.135 Szastarka Wieś 70 684/2 0,00 173
2.313 Polichna Trzecia 19 181 0,00 5
2.199 Wojciechów Kolonia 43 276 0,00 337
2.264 Podlesie 20 122/1; 0,00 20
2.151 Szastarka Stacja 17 875 0,00 195
2.330 Szastarka Stacja 35 909/3 0,00 1
2.216 Blinów Drugi 11 581/2 0,00 272
2.339 Szastarka Wieś 62 660/1; 0,00 45
2.225 Blinów Pierwszy 64 1122 0,00 145
2.290 Polichna Druga 97A 42 0,00 27
2.176 Szastarka Wieś 121 1112/1 0,00 235
2.355 Wojciechów Kolonia 100A 169 0,00 109
2.241 Brzozówka 33 503 0,00 415
2.128 Stare Moczydła 28 285 0,00 234
2.306 Polichna Pierwsza 44 422 0,00 93
2.192 Wojciechów Kolonia 75 301 0,00 22
2.257 Majdan Obleszcze 84 305 0,00 175
2.144 Szastarka Stacja 7A 854/1 0,00 47
2.323 Rzeczyca Kolonia 8 36/4, 0,00 454
2.208 Wojciechów Kolonia 101 114/2 0,00 447
2.273 Polichna Czwarta 38 289 0,00 71
2.160 Szastarka Stacja 141 157 0,00 326
2.283 Polichna Czwarta 108 521/1 0,00 310
2.169 Szastarka Wieś 6 394/1 0,00 37
2.348 Szastarka Wieś 152 774/1 0,00 340
2.234 Blinów Pierwszy 74 1128 0,00 405
2.121 Rzeczyca Kolonia 20 91; 92 0,00 204
2.299 Polichna Druga 28 119 0,00 244
2.185 Wojciechów 47 97 0,00 78
2.250 Huta Józefów 168 341 0,00 338
2.137 Szastarka Stacja 39 912 0,00 381
2.315 Polichna Trzecia 2 157 0,00 111
2.201 Wojciechów Kolonia 51 282/2 0,00 374
2.266 Podlesie 43 53 0,00 209
2.153 Szastarka Stacja 101 1138/2 0,00 207
2.332 Szastarka Stacja 60 936 0,00 102
2.218 Blinów Drugi 6 586 0,00 296
2.341 Szastarka Wieś 96A 771/1 0,00 106
2.227 Blinów Pierwszy 159 333/1 0,00 215
2.292 Polichna Druga 1 90 0,00 34
2.178 Szastarka Wieś 53 624/1, 0,00 259
2.357 Wojciechów Kolonia 52 86 0,00 347
2.243 Brzozówka Kolonia 59 317 0,00 281
2.130 Stare Moczydła 33 267 0,00 305
2.308 Polichna Pierwsza 10 447 0,00 185
2.194 Wojciechów Kolonia 37 272 0,00 95
2.259 Majdan Obleszcze 56 570 0,00 196
2.146 Szastarka Stacja 96 811/1 0,00 83
2.325 Stare Moczydła 17 296 0,00 75
2.211 Blinów Drugi 121 460/1 0,00 107
2.275 Polichna Czwarta 137 479/1; 0,00 96
2.162 Szastarka Stacja 118 802 0,00 399
2.285 Polichna Czwarta 17 710 0,00 331
2.171 Szastarka Wieś 150 775 0,00 89
2.350 Wojciechów 10 81 0,00 30
2.236 Brzozówka 122 397 0,00 40
2.123 Rzeczyca Kolonia 26A 140/2 0,00 336
2.301 Polichna Druga 37 125 0,00 342
2.187 Wojciechów 24 69 0,00 293
2.252 Huta Józefów 119 473 0,00 385
2.139 Szastarka Stacja 22 884 0,00 7
2.317 Polichna Trzecia 5 162 0,00 277
2.203 Wojciechów Kolonia 67 294/1 0,00 431
2.268 Podlesie 32 79 0,00 222
2.155 Szastarka Stacja 69 931/1 0,00 224
2.334 Szastarka Stacja 92A 805/3; 0,00 169
2.220 Blinów Pierwszy 94 1056 0,00 51
2.277 Polichna Czwarta 55 227 0,00 159
2.164 Szastarka Stacja 48 921 ;922 0,00 421
2.343 Szastarka Wieś 24 483/1 0,00 179
2.229 Blinów Pierwszy 23 808 0,00 246
2.278 Polichna Czwarta 82 331/1 0,00 187
2.294 Polichna Druga 116 163/1; 0,00 97
2.180 Szastarka Wieś 30 499 0,00 345
2.359 Wojciechów 4A 86/1; 0,00 15
2.245 Huta Józefów 149 277/1 0,00 160
2.132 Stare Moczydła 51 50 0,00 409
2.310 Polichna Pierwsza 57 407 0,00 299
2.196 Wojciechów Kolonia 103 170 0,00 214
2.261 Majdan Obleszcze 64 849 0,00 309
2.148 Szastarka Stacja 30 897,900/1,901 0,00 156
2.327 Stare Moczydła 19 293 0,00 420
2.213 Blinów Drugi 87 1072 0,00 163
2.336 Szastarka Stacja 9A 857 0,00 282
2.222 Blinów Pierwszy 197 1018/2 0,00 82
2.287 Polichna Czwarta 156 632/1 0,00 408
2.173 Szastarka Wieś 98 774/2 0,00 199
2.352 Wojciechów 4B 86/2; 0,00 155
2.238 Brzozówka 17 523 0,00 213
2.125 Stare Moczydła 27 278 0,00 161
2.303 Polichna Pierwsza 26 434/1; 434/2 0,00 72
2.189 Wojciechów 38 111 0,00 403
2.254 Huta Józefów 71 154 0,00 446
2.141 Szastarka Stacja 63 934 0,00 36
2.319 Rzeczyca Kolonia 51 182/1 0,00 203
2.205 Wojciechów Kolonia 56 88/1, 0,00 468
2.270 Podlesie 9 166/1 0,00 317
2.157 Szastarka Stacja 117 727 0,00 287
2.280 Polichna Czwarta 19 709 0,00 212
2.166 Szastarka Stacja 109 764/2 0,00 441
2.345 Szastarka Wieś 154 1100/3 0,00 252
2.231 Blinów Pierwszy 179 264 0,00 262
2.118 Rzeczyca Kolonia 19 191/2; 0,00 77
2.296 Polichna Druga 102 86 0,00 129
2.182 Szastarka Wieś 68 246 0,00 430
2.361 Polichna Czwarta 116 445/1 0,00 470
2.247 Huta Józefów 148 289/1 0,00 182
2.134 Szastarka Stacja 140 736 0,00 126
2.312 Polichna Trzecia 7 164 0,00 2
2.198 Wojciechów Kolonia 58 90 0,00 332
2.263 Stare Moczydła 46 41 0,00 261
2.150 Szastarka Stacja 123 317 0,00 183
2.329 Szastarka Wieś 12 424/1 0,00 79
2.215 Blinów Drugi 2 1226/2, 0,00 240
2.338 Szastarka Wieś 155 218/1; 0,00 16
2.224 Blinów Pierwszy 12 796 0,00 137
2.289 Polichna Druga 94 16/1; 0,00 11
2.175 Szastarka Wieś 82 745 0,00 220
2.354 Wojciechów Kolonia 81 305 0,00 87
2.240 Brzozówka 116 357/1 0,00 359
2.127 Stare Moczydła 36 1 0,00 226
2.305 Polichna Pierwsza 39 366 0,00 81
2.191 Wojciechów Kolonia 50A 85 0,00 13
2.256 Majdan Obleszcze 92 298 0,00 152
2.143 Szastarka Stacja 6B 851/1;851/2 0,00 44
2.322 Rzeczyca Kolonia 34 135/1 0,00 419
2.207 Wojciechów Kolonia 73 101/1 0,00 443
2.272 Polichna Czwarta 155 394 0,00 6
2.159 Szastarka Stacja 107 760/7;764/1 0,00 308
2.282 Polichna Czwarta 93 410/1 0,00 268
2.168 Szastarka Wieś 109 285 0,00 10
2.347 Szastarka Wieś 18 449 0,00 275
2.233 Blinów Pierwszy 133 434 0,00 269
2.120 Rzeczyca Kolonia 51A 181/3 0,00 141
2.298 Polichna Druga 103 51/1,59/1 0,00 186
2.184 Wojciechów 25 127 0,00 50
2.363 Polichna Czwarta 82 331/1 0,00 187
2.249 Huta Józefów 77 219 0,00 313
2.136 Szastarka Wieś 142 241/1 0,00 230
2.314 Polichna Trzecia 35 188/1;189/3 0,00 29
2.200 Wojciechów Kolonia 53 285 0,00 364
2.265 Podlesie 34 71/2; 0,00 68
2.152 Szastarka Stacja 139 158,159/1 0,00 200
2.331 Szastarka Stacja 119 738/2;1156/2 0,00 42
2.217 Blinów Drugi 32 830 0,00 294
2.340 Szastarka Wieś 96 770/2 0,00 46
2.226 Blinów Pierwszy 28 865 0,00 149
2.291 Polichna Druga 45 129 0,00 32
2.177 Szastarka Wieś 153 242 0,00 256
2.356 Wojciechów Kolonia 3 177 0,00 243
2.242 Brzozówka 62 211 0,00 453
2.129 Stare Moczydła 6 328 0,00 237
2.307 Polichna Pierwsza 53 410 0,00 168
2.193 Wojciechów Kolonia 84 122 0,00 28
2.258 Majdan Obleszcze 85 350 0,00 181
2.145 Szastarka Stacja 73 141 0,00 56
2.324 Rzeczyca Kolonia 47 34 0,00 459
2.209 Wojciechów Kolonia 36 70 0,00 438
2.274 Polichna Czwarta 153 544/3 0,00 91
2.161 Szastarka Stacja 14A 870/2 0,00 361
2.284 Polichna Czwarta 41 292/1, 0,00 325
2.170 Szastarka Wieś 137A 772 0,00 88
2.349 Szastarka Wieś 21 456/1 0,00 354
2.235 Blinów Pierwszy 22 809 0,00 449
2.122 Rzeczyca Kolonia 1 45 0,00 303
2.300 Polichna Druga 95 18/1, 0,00 321
2.186 Wojciechów 26 126 0,00 120
2.251 Huta Józefów 150 278 0,00 352
2.138 Szastarka Wieś 115 1104 0,00 424
2.316 Polichna Trzecia 56 215 0,00 172
2.202 Wojciechów Kolonia 89 119/1 0,00 427
2.267 Podlesie 28 91 0,00 219
2.154 Szastarka Stacja 36 907 0,00 216
2.333 Szastarka Stacja 128 695 0,00 112
2.219 Blinów Drugi 16 887 0,00 324
2.342 Szastarka Wieś 14 433/3 0,00 131
2.228 Blinów Pierwszy 15 675 0,00 245
2.293 Polichna Druga 56 137 0,00 61
2.179 Szastarka Wieś 49 593 0,00 280
2.358 Wojciechów Kolonia 64 94 0,00 394
2.244 Cieślanki 16 125/1 0,00 445
2.131 Stare Moczydła 55 65/1, 0,00 330
2.309 Polichna Pierwsza 41 424/1 0,00 211
2.195 Wojciechów Kolonia 87 314 0,00 171
2.260 Majdan Obleszcze 51 559 0,00 288
2.147 Szastarka Stacja 76B 1138/3 0,00 147
2.326 Stare Moczydła 44 37 0,00 139
2.212 Blinów Drugi 78 1046 0,00 121
2.276 Polichna Czwarta 106 395/1 0,00 135
2.163 Szastarka Stacja 7 854/4 0,00 414
2.335 Szastarka Stacja 91 804/2 0,00 177
2.221 Blinów Pierwszy 161 324 0,00 69
2.286 Polichna Czwarta 114 382/1, 0,00 390
2.172 Szastarka Wieś 95 269/1; 0,00 127
2.351 Wojciechów 43 101 0,00 146
2.237 Brzozówka 60 460 0,00 92
2.124 Stare Moczydła 34 266/1 0,00 150
2.302 Polichna Druga 58 172 0,00 463
2.188 Wojciechów 22 129 0,00 382
2.253 Huta Józefów 32 512 0,00 396
2.140 Szastarka Stacja 116 155/1; 0,00 19
2.318 Rzeczyca Kolonia 35 133/4 0,00 70
2.204 Wojciechów Kolonia 30 263 0,00 448
2.269 Podlesie 22 115 0,00 260
2.156 Szastarka Stacja 5A 734/1 0,00 255