default-logo

data2Poniższa tabela zawiera pełną listę instalacji solarnych zrealizowanych w ramach projektu „Ochrona powietrza atmosferycznego przez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szastarka”.

Wpis umieszczony w kolumnie adres jest aktywnym hiperłączem do położenia danej instalacji na mapie. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji.
Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się z prawej strony, powyżej tabeli. Ponadto, pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.

ID Adres Nr działki wartość pomiaru [kWh] data pomiaru id
ID Adres Nr działki wartość pomiaru [kWh] data pomiaru id
2.140 Szastarka Stacja 116 155/1; 910.935,00 2020-03-22 19
2.011 Huta Józefów 104 51 904.534,00 2020-03-22 285
2.263 Stare Moczydła 46 41 16.927,00 2019-12-26 261
2.362 Szastarka Wieś 256/3 15.992,00 2019-12-26 367
2.361 Polichna Czwarta 116 445/1 15.839,00 2019-12-26 470
2.360 Wojciechów 13A 142/2; 15.797,00 2019-12-26 53
2.359 Wojciechów 4A 86/1; 15.601,00 2019-12-26 15
2.262 Majdan Obleszcze 40 225 14.639,00 2019-12-26 416
2.265 Podlesie 34 71/2; 14.639,00 2019-12-26 68
2.264 Podlesie 20 122/1; 14.632,00 2019-12-26 20
2.266 Podlesie 43 53 14.625,00 2019-12-26 209
2.254 Huta Józefów 71 154 14.445,00 2019-12-26 446
2.330 Szastarka Stacja 35 909/3 14.286,00 2020-03-23 1
2.313 Polichna Trzecia 19 181 14.281,00 2020-03-22 5
2.312 Polichna Trzecia 7 164 14.248,00 2020-03-22 2
2.271 Polichna Czwarta 27 700 14.161,00 2020-03-22 3
2.347 Szastarka Wieś 18 449 13.968,00 2019-12-26 275
2.319 Rzeczyca Kolonia 51 182/1 13.829,00 2019-12-26 203
2.328 Stare Moczydła 10 322;323 13.799,00 2019-12-26 14
2.320 Rzeczyca Kolonia 13 60/3, 13.799,00 2019-12-26 304
2.348 Szastarka Wieś 152 774/1 13.799,00 2019-12-26 340
2.343 Szastarka Wieś 24 483/1 13.799,00 2019-12-26 179
2.349 Szastarka Wieś 21 456/1 13.798,00 2019-12-26 354
2.315 Polichna Trzecia 2 157 13.789,00 2019-12-26 111
2.322 Rzeczyca Kolonia 34 135/1 13.789,00 2019-12-26 419
2.326 Stare Moczydła 44 37 13.789,00 2019-12-26 139
2.342 Szastarka Wieś 14 433/3 13.789,00 2019-12-26 131
2.346 Szastarka Wieś 132 198 13.779,00 2019-12-26 253
2.302 Polichna Druga 58 172 13.779,00 2019-12-26 463
2.358 Wojciechów Kolonia 64 94 13.778,00 2019-12-26 394
2.337 Szastarka Stacja 136 720 13.777,00 2019-12-26 400
2.325 Stare Moczydła 17 296 13.775,00 2019-12-26 75
2.316 Polichna Trzecia 56 215 13.775,00 2019-12-26 172
2.335 Szastarka Stacja 91 804/2 13.775,00 2019-12-26 177
2.363 Polichna Czwarta 82 331/1 13.772,00 2019-12-26 187
2.345 Szastarka Wieś 154 1100/3 13.770,00 2019-12-26 252
2.357 Wojciechów Kolonia 52 86 13.769,00 2019-12-26 347
2.317 Polichna Trzecia 5 162 13.769,00 2019-12-26 277
2.336 Szastarka Stacja 9A 857 13.769,00 2019-12-26 282
2.331 Szastarka Stacja 119 738/2;1156/2 13.769,00 2019-12-26 42
2.333 Szastarka Stacja 128 695 13.769,00 2019-12-26 112
2.344 Szastarka Wieś 141 777/1 13.768,00 2019-12-26 210
2.334 Szastarka Stacja 92A 805/3; 13.765,00 2019-12-26 169
2.327 Stare Moczydła 19 293 13.765,00 2019-12-26 420
2.305 Polichna Pierwsza 39 366 13.765,00 2019-12-26 81
2.318 Rzeczyca Kolonia 35 133/4 13.765,00 2019-12-26 70
2.242 Brzozówka 62 211 13.762,00 2019-12-26 453
2.308 Polichna Pierwsza 10 447 13.759,00 2019-12-26 185
2.341 Szastarka Wieś 96A 771/1 13.759,00 2019-12-26 106
2.356 Wojciechów Kolonia 3 177 13.759,00 2019-12-26 243
2.258 Majdan Obleszcze 85 350 13.759,00 2019-12-26 181
2.324 Rzeczyca Kolonia 47 34 13.759,00 2019-12-26 459
2.329 Szastarka Wieś 12 424/1 13.758,00 2019-12-26 79
2.307 Polichna Pierwsza 53 410 13.758,00 2019-12-26 168
2.311 Polichna Pierwsza 59 405 13.752,00 2019-12-26 302
2.304 Polichna Pierwsza 61 404/4 13.749,00 2019-12-26 80
2.338 Szastarka Wieś 155 218/1; 13.749,00 2019-12-26 16
2.309 Polichna Pierwsza 41 424/1 13.749,00 2019-12-26 211
2.323 Rzeczyca Kolonia 8 36/4, 13.739,00 2019-12-26 454
2.303 Polichna Pierwsza 26 434/1; 434/2 13.739,00 2019-12-26 72
2.354 Wojciechów Kolonia 81 305 13.739,00 2019-12-26 87
2.300 Polichna Druga 95 18/1, 13.739,00 2019-12-26 321
2.301 Polichna Druga 37 125 13.737,00 2019-12-26 342
2.248 Huta Józefów 134 14 13.732,00 2019-12-26 300
2.273 Polichna Czwarta 38 289 13.730,00 2019-12-26 71
2.339 Szastarka Wieś 62 660/1; 13.729,00 2019-12-26 45
2.332 Szastarka Stacja 60 936 13.729,00 2019-12-26 102
2.340 Szastarka Wieś 96 770/2 13.729,00 2019-12-26 46
2.310 Polichna Pierwsza 57 407 13.728,00 2019-12-26 299
2.306 Polichna Pierwsza 44 422 13.727,00 2019-12-26 93
2.355 Wojciechów Kolonia 100A 169 13.725,00 2019-12-26 109
2.350 Wojciechów 10 81 13.725,00 2019-12-26 30
2.351 Wojciechów 43 101 13.721,00 2019-12-26 146
2.238 Brzozówka 17 523 13.720,00 2019-12-26 213
2.314 Polichna Trzecia 35 188/1;189/3 13.717,00 2019-12-26 29
2.288 Polichna Czwarta 79 687 13.715,00 2019-12-26 462
2.243 Brzozówka Kolonia 59 317 13.715,00 2019-12-26 281
2.287 Polichna Czwarta 156 632/1 13.715,00 2019-12-26 408
2.239 Brzozówka 85 367 13.712,00 2019-12-26 221
2.241 Brzozówka 33 503 13.712,00 2019-12-26 415
2.286 Polichna Czwarta 114 382/1, 13.712,00 2019-12-26 390
2.352 Wojciechów 4B 86/2; 13.710,00 2019-12-26 155
2.269 Podlesie 22 115 13.710,00 2019-12-26 260
2.292 Polichna Druga 1 90 13.702,00 2019-12-26 34
2.353 Wojciechów 30 122 13.701,00 2019-12-26 387
2.216 Blinów Drugi 11 581/2 13.699,00 2019-12-26 272
2.277 Polichna Czwarta 55 227 13.699,00 2019-12-26 159
2.274 Polichna Czwarta 153 544/3 13.699,00 2019-12-26 91
2.251 Huta Józefów 150 278 13.699,00 2019-12-26 352
2.293 Polichna Druga 56 137 13.699,00 2019-12-26 61
2.245 Huta Józefów 149 277/1 13.698,00 2019-12-26 160
2.291 Polichna Druga 45 129 13.698,00 2019-12-26 32
2.284 Polichna Czwarta 41 292/1, 13.698,00 2019-12-26 325
2.283 Polichna Czwarta 108 521/1 13.697,00 2019-12-26 310
2.281 Polichna Czwarta 103 397/1 13.695,00 2019-12-26 257
2.227 Blinów Pierwszy 159 333/1 13.690,00 2019-12-26 215
2.247 Huta Józefów 148 289/1 13.690,00 2019-12-26 182
2.290 Polichna Druga 97A 42 13.689,00 2019-12-26 27
2.259 Majdan Obleszcze 56 570 13.689,00 2019-12-26 196
2.294 Polichna Druga 116 163/1; 13.689,00 2019-12-26 97
2.298 Polichna Druga 103 51/1,59/1 13.689,00 2019-12-26 186
2.279 Polichna Czwarta 72 313 13.686,00 2019-12-26 193
2.261 Majdan Obleszcze 64 849 13.685,00 2019-12-26 309
2.280 Polichna Czwarta 19 709 13.685,00 2019-12-26 212
2.260 Majdan Obleszcze 51 559 13.685,00 2019-12-26 288
2.285 Polichna Czwarta 17 710 13.683,00 2019-12-26 331
2.214 Blinów Drugi 116 949 13.680,00 2019-12-26 228
2.275 Polichna Czwarta 137 479/1; 13.680,00 2019-12-26 96
2.282 Polichna Czwarta 93 410/1 13.679,00 2019-12-26 268
2.276 Polichna Czwarta 106 395/1 13.679,00 2019-12-26 135
2.252 Huta Józefów 119 473 13.678,00 2019-12-26 385
2.256 Majdan Obleszcze 92 298 13.677,00 2019-12-26 152
2.299 Polichna Druga 28 119 13.669,00 2019-12-26 244
2.237 Brzozówka 60 460 13.669,00 2019-12-26 92
2.253 Huta Józefów 32 512 13.666,00 2019-12-26 396
2.244 Cieślanki 16 125/1 13.665,00 2019-12-26 445
2.212 Blinów Drugi 78 1046 13.660,00 2019-12-26 121
2.295 Polichna Druga 87 208 13.659,00 2019-12-26 100
2.225 Blinów Pierwszy 64 1122 13.650,00 2019-12-26 145
2.217 Blinów Drugi 32 830 13.650,00 2019-12-26 294
2.223 Blinów Pierwszy 12 797 13.645,00 2019-12-26 136
2.297 Polichna Druga 48 165 13.645,00 2019-12-26 184
2.296 Polichna Druga 102 86 13.645,00 2019-12-26 129
2.215 Blinów Drugi 2 1226/2, 13.642,00 2019-12-26 240
2.222 Blinów Pierwszy 197 1018/2 13.640,00 2019-12-26 82
2.272 Polichna Czwarta 155 394 13.640,00 2019-12-26 6
2.219 Blinów Drugi 16 887 13.640,00 2019-12-26 324
2.289 Polichna Druga 94 16/1; 13.639,00 2019-12-26 11
2.233 Blinów Pierwszy 133 434 13.639,00 2019-12-26 269
2.226 Blinów Pierwszy 28 865 13.639,00 2019-12-26 149
2.232 Blinów Pierwszy 202 1030 13.635,00 2019-12-26 264
2.235 Blinów Pierwszy 22 809 13.635,00 2019-12-26 449
2.231 Blinów Pierwszy 179 264 13.632,00 2019-12-26 262
2.224 Blinów Pierwszy 12 796 13.632,00 2019-12-26 137
2.240 Brzozówka 116 357/1 13.632,00 2019-12-26 359
2.236 Brzozówka 122 397 13.631,00 2019-12-26 40
2.221 Blinów Pierwszy 161 324 13.630,00 2019-12-26 69
2.267 Podlesie 28 91 13.625,00 2019-12-26 219
2.255 Rzeczyca Kolonia 42 157 13.621,00 2019-12-26 312
2.249 Huta Józefów 77 219 13.621,00 2019-12-26 313
2.230 Blinów Pierwszy 171 292 13.620,00 2019-12-26 251
2.229 Blinów Pierwszy 23 808 13.620,00 2019-12-26 246
2.228 Blinów Pierwszy 15 675 13.620,00 2019-12-26 245
2.250 Huta Józefów 168 341 13.612,00 2019-12-26 338
2.220 Blinów Pierwszy 94 1056 13.610,00 2019-12-26 51
2.268 Podlesie 32 79 13.609,00 2019-12-26 222
2.246 Huta Józefów 127 32/1; 13.602,00 2019-12-26 165
2.257 Majdan Obleszcze 84 305 13.598,00 2019-12-26 175
2.234 Blinów Pierwszy 74 1128 13.590,00 2019-12-26 405
2.270 Podlesie 9 166/1 13.569,00 2019-12-26 317
2.218 Blinów Drugi 6 586 13.565,00 2019-12-26 296
2.213 Blinów Drugi 87 1072 12.890,00 2019-12-26 163
2.211 Blinów Drugi 121 460/1 12.550,00 2019-12-26 107
2.004 Huta Józefów 120 472/1; 453/1 9.119,35 2020-03-22 4
2.090 Polichna Druga 76 188/2 9.093,00 2020-03-22 267
1.983 Brzozówka 40 496 9.085,00 2020-03-22 467
1.998 Brzozówka Kolonia 35 290 9.059,00 2020-03-22 350
1.996 Brzozówka Kolonia 51A 354/2, 9.059,00 2020-03-22 292
2.135 Szastarka Wieś 70 684/2 9.032,00 2020-03-22 173
2.014 Huta Józefów 11 422 8.799,00 2019-12-22 328
2.007 Huta Józefów 151 562 8.799,00 2019-12-22 238
2.032 Majdan Obleszcze 47 321 8.799,00 2019-12-22 318
2.064 Polichna Czwarta 39 290 8.799,00 2019-12-22 198
2.068 Polichna Czwarta 4 726 8.799,00 2019-12-22 311
2.093 Polichna Druga 69 152 8.799,00 2019-12-22 366
1.969 Brzozówka 104 421 8.799,00 2019-12-22 248
2.083 Polichna Druga 101 83 8.799,00 2019-12-22 116
1.980 Brzozówka 96 407 8.799,00 2019-12-22 455
2.055 Polichna Czwarta 163 547/1; 8.798,00 2019-12-22 55
2.073 Polichna Czwarta 25 703 8.798,00 2019-12-22 456
2.084 Polichna Druga 98 61 8.798,00 2019-12-22 117
2.086 Polichna Druga 93 13 8.798,00 2019-12-22 144
2.095 Polichna Druga 86 167 8.798,00 2019-12-22 389
2.051 Podlesie 30 82/3, 8.798,00 2019-12-22 423
1.995 Brzozówka Kolonia 31 266/4, 8.797,00 2019-12-22 276
2.105 Polichna Pierwsza 143 396 8.795,00 2019-12-22 218
2.129 Stare Moczydła 6 328 8.795,00 2019-12-26 237
2.099 Polichna Druga 17 103 8.795,00 2019-12-22 464
2.201 Wojciechów Kolonia 51 282/2 8.794,00 2019-12-26 374
2.150 Szastarka Stacja 123 317 8.794,00 2019-12-26 183
2.193 Wojciechów Kolonia 84 122 8.794,00 2019-12-26 28
2.145 Szastarka Stacja 73 141 8.794,00 2019-12-26 56
2.187 Wojciechów 24 69 8.792,00 2019-12-26 293
2.100 Polichna Druga 54 169/1, 8.792,00 2019-12-22 465
2.113 Polichna Trzecia 48 196 8.792,00 2019-12-22 375
2.188 Wojciechów 22 129 8.792,00 2019-12-26 382
2.028 Majdan Obleszcze 82 346 8.792,00 2019-12-22 192
2.040 Majdan Obleszcze 32 218 8.791,00 2019-12-22 440
2.002 Cieślanki 14 129 8.790,00 2019-12-22 319
2.171 Szastarka Wieś 150 775 8.790,00 2019-12-26 89
2.020 Huta Józefów 106 486 8.790,00 2019-12-22 433
2.061 Polichna Czwarta 138 456 8.790,00 2019-12-22 130
2.019 Huta Józefów 95 136 8.790,00 2019-12-22 452
2.117 Rzeczyca Kolonia 53 61/3; 8.789,00 2019-12-22 39
2.094 Polichna Druga 56A 170 8.789,00 2019-12-22 371
2.151 Szastarka Stacja 17 875 8.789,00 2019-12-26 195
2.071 Polichna Czwarta 158 406 8.789,00 2019-12-22 384
2.128 Stare Moczydła 28 285 8.789,00 2019-12-26 234
2.009 Huta Józefów 155 549 8.789,00 2019-12-22 249
2.082 Polichna Druga 93 13 8.789,00 2019-12-22 13
2.034 Majdan Obleszcze 49 322/1 8.789,00 2019-12-22 341
2.066 Polichna Czwarta 117 509 8.789,00 2019-12-22 236
2.043 Stare Moczydła 57 48 i 49 8.789,00 2019-12-22 357
2.013 Huta Józefów 165 304 8.789,00 2019-12-22 316
2.118 Rzeczyca Kolonia 19 191/2; 8.789,00 2019-12-22 77
2.079 Polichna Druga 23 110/2; 8.789,00 2019-12-22 33
1.999 Brzozówka Kolonia 53 320/2 8.789,00 2019-12-22 369
2.063 Polichna Czwarta 97 895/1 8.789,00 2019-12-22 178
2.056 Polichna Czwarta 105 886/1 8.789,00 2019-12-22 85
2.120 Rzeczyca Kolonia 51A 181/3 8.789,00 2019-12-26 141
2.008 Huta Józefów 177 276 8.789,00 2019-12-22 242
2.081 Polichna Druga 117 703/1; 8.789,00 2019-12-22 64
2.097 Polichna Druga 63 148 8.789,00 2019-12-22 404
1.985 Brzozówka 111 431 8.789,00 2019-12-22 435
2.049 Podlesie 31 81 8.789,00 2019-12-22 344
2.186 Wojciechów 26 126 8.789,00 2019-12-26 120
2.202 Wojciechów Kolonia 89 119/1 8.789,00 2019-12-26 427
2.147 Szastarka Stacja 76B 1138/3 8.789,00 2019-12-26 147
2.115 Polichna Trzecia 10 174 8.789,00 2019-12-22 378
2.067 Polichna Czwarta 53 305 8.789,00 2019-12-22 291
1.984 Brzozówka 119 488/1,487/1 8.788,00 2019-12-22 450
2.182 Szastarka Wieś 68 246 8.786,00 2019-12-26 430
2.144 Szastarka Stacja 7A 854/1 8.785,00 2019-12-26 47
2.175 Szastarka Wieś 82 745 8.785,00 2019-12-26 220
2.184 Wojciechów 25 127 8.785,00 2019-12-26 50
2.183 Wojciechów 1A 88/2; 8.784,00 2019-12-26 21
2.185 Wojciechów 47 97 8.784,00 2019-12-26 78
2.203 Wojciechów Kolonia 67 294/1 8.784,00 2019-12-26 431
2.108 Polichna Pierwsza 51 417 8.784,00 2019-12-22 386
2.131 Stare Moczydła 55 65/1, 8.783,00 2019-12-26 330
2.101 Polichna Druga 20 106 8.782,00 2019-12-22 461
2.114 Polichna Trzecia 25 184 8.782,00 2019-12-22 376
2.180 Szastarka Wieś 30 499 8.782,00 2019-12-26 345
2.109 Polichna Trzecia 14 217/1; 8.782,00 2019-12-22 62
2.200 Wojciechów Kolonia 53 285 8.782,00 2019-12-26 364
1.997 Brzozówka Kolonia 23 203/1 8.780,00 2019-12-22 314
1.976 Brzozówka 4 536 8.780,00 2019-12-22 397
2.021 Majdan Obleszcze 110 137/1 8.779,00 2019-12-22 49
2.085 Polichna Druga 39 126 8.779,00 2019-12-22 140
2.165 Szastarka Stacja 41 914 8.779,00 2019-12-26 422
2.181 Szastarka Wieś 108 784 8.779,00 2019-12-26 406
2.174 Szastarka Wieś 103 279 8.779,00 2019-12-26 206
2.096 Polichna Druga 22 108 8.779,00 2019-12-22 402
1.970 Brzozówka 101 415/2 8.779,00 2019-12-22 250
2.178 Szastarka Wieś 53 624/1, 8.779,00 2019-12-26 259
2.139 Szastarka Stacja 22 884 8.779,00 2019-12-26 7
2.173 Szastarka Wieś 98 774/2 8.779,00 2019-12-26 199
2.054 Polichna Czwarta 107 524 8.779,00 2019-12-22 43
1.992 Brzozówka Kolonia 32 265 8.779,00 2019-12-22 188
2.177 Szastarka Wieś 153 242 8.779,00 2019-12-26 256
2.042 Stare Moczydła 2 334 8.779,00 2019-12-22 351
2.170 Szastarka Wieś 137A 772 8.779,00 2019-12-26 88
2.092 Polichna Druga 73A 180 8.779,00 2019-12-22 356
2.172 Szastarka Wieś 95 269/1; 8.779,00 2019-12-26 127
2.046 Podlesie 8 1 8.778,00 2019-12-22 105
1.977 Brzozówka 20 520/2 8.778,00 2019-12-22 411
2.157 Szastarka Stacja 117 727 8.778,00 2019-12-26 287
1.990 Brzozówka Kolonia 3 251 8.778,00 2019-12-22 115
2.166 Szastarka Stacja 109 764/2 8.778,00 2019-12-26 441
2.199 Wojciechów Kolonia 43 276 8.776,00 2019-12-26 337
2.103 Polichna Pierwsza 40 425/1 8.776,00 2019-12-22 167
2.162 Szastarka Stacja 118 802 8.776,00 2019-12-26 399
2.168 Szastarka Wieś 109 285 8.776,00 2019-12-26 10
2.194 Wojciechów Kolonia 37 272 8.775,00 2019-12-26 95
2.132 Stare Moczydła 51 50 8.775,00 2019-12-26 409
2.189 Wojciechów 38 111 8.775,00 2019-12-26 403
2.197 Wojciechów Kolonia 4 179 8.774,00 2019-12-26 217
2.112 Polichna Trzecia 42 247/1 8.774,00 2019-12-22 355
2.089 Polichna Druga 76 188/1 8.774,00 2019-12-22 266
2.159 Szastarka Stacja 107 760/7;764/1 8.774,00 2019-12-26 308
2.160 Szastarka Stacja 141 157 8.772,00 2019-12-26 326
2.137 Szastarka Stacja 39 912 8.772,00 2019-12-26 381
2.121 Rzeczyca Kolonia 20 91; 92 8.772,00 2019-12-26 204
2.155 Szastarka Stacja 69 931/1 8.772,00 2019-12-26 224
2.029 Majdan Obleszcze 54 566 8.772,00 2019-12-22 197
2.134 Szastarka Stacja 140 736 8.772,00 2019-12-26 126
1.994 Brzozówka Kolonia 30 377/3 8.772,00 2019-12-22 273
2.005 Huta Józefów 157 297 8.770,00 2019-12-22 148
2.208 Wojciechów Kolonia 101 114/2 8.770,00 2019-12-26 447
2.133 Szastarka Stacja 114 815 8.769,00 2019-12-26 125
2.158 Szastarka Stacja 54 946 8.769,00 2019-12-26 289
2.119 Rzeczyca Kolonia 48 192/5 8.769,00 2019-12-26 114
2.080 Polichna Druga 73 179 8.769,00 2019-12-22 58
2.169 Szastarka Wieś 6 394/1 8.769,00 2019-12-26 37
1.988 Brzozówka Kolonia 8A 235/1; 8.769,00 2019-12-22 99
2.207 Wojciechów Kolonia 73 101/1 8.769,00 2019-12-26 443
2.088 Polichna Druga 52 168 8.769,00 2019-12-22 254
2.209 Wojciechów Kolonia 36 70 8.769,00 2019-12-26 438
2.161 Szastarka Stacja 14A 870/2 8.769,00 2019-12-26 361
2.074 Polichna Czwarta 44 295 8.769,00 2019-12-22 458
2.138 Szastarka Wieś 115 1104 8.769,00 2019-12-26 424
2.058 Polichna Czwarta 161 128 8.769,00 2019-12-22 108
2.010 Huta Józefów 2 321 8.769,00 2019-12-22 271
2.060 Polichna Czwarta 124 891 8.769,00 2019-12-22 124
2.091 Polichna Druga 35 124 8.768,00 2019-12-22 339
2.164 Szastarka Stacja 48 921 ;922 8.767,00 2019-12-26 421
2.003 Cieślanki 11 130/1 8.767,00 2019-12-22 377
2.041 Stare Moczydła 42 34 8.765,00 2019-12-22 225
2.127 Stare Moczydła 36 1 8.765,00 2019-12-26 226
2.035 Majdan Obleszcze 105 146/1 8.765,00 2019-12-22 353
2.111 Polichna Trzecia 45 194 8.763,00 2019-12-22 270
2.039 Majdan Obleszcze 58 572 8.760,00 2019-12-22 434
2.006 Huta Józefów 107 487/3;491/2 8.760,00 2019-12-22 166
2.072 Polichna Czwarta 7 723 8.759,00 2019-12-22 398
2.124 Stare Moczydła 34 266/1 8.759,00 2019-12-26 150
2.126 Stare Moczydła 5 330 8.758,00 2019-12-26 201
2.198 Wojciechów Kolonia 58 90 8.756,00 2019-12-26 332
2.130 Stare Moczydła 33 267 8.754,00 2019-12-26 305
2.125 Stare Moczydła 27 278 8.754,00 2019-12-26 161
2.098 Polichna Druga 47 130 8.749,00 2019-12-22 429
2.036 Majdan Obleszcze 80 341 8.749,00 2019-12-22 388
2.015 Huta Józefów 120 472/2 8.749,00 2019-12-22 335
1.993 Brzozówka Kolonia 22 260 8.745,00 2019-12-22 190
1.981 Brzozówka 3 540 8.745,00 2019-12-22 457
2.033 Majdan Obleszcze 50 325 8.745,00 2019-12-22 320
2.065 Polichna Czwarta 40 291/2 8.745,00 2019-12-22 232
1.987 Brzozówka Kolonia 18 263 8.745,00 2019-12-22 66
2.102 Polichna Pierwsza 60 356 8.739,00 2019-12-22 8
2.076 Polichna Druga 4 94 8.739,00 2019-12-22 9
2.059 Polichna Czwarta 36 287 8.737,00 2019-12-22 118
2.047 Podlesie 41 58.469 8.736,00 2019-12-22 138
1.975 Brzozówka 71 444 8.735,00 2019-12-22 392
2.044 Stare Moczydła 3 333 8.735,00 2019-12-22 362
1.989 Brzozówka Kolonia 12 218 8.732,00 2019-12-22 113
2.192 Wojciechów Kolonia 75 301 8.732,00 2019-12-26 22
2.057 Polichna Czwarta 149 876 8.730,00 2019-12-22 90
2.077 Polichna Druga 80 191; 8.730,00 2019-12-22 17
2.069 Polichna Czwarta 48 920 8.729,00 2019-12-22 327
2.167 Szastarka Stacja 133 799/3 8.729,00 2019-12-26 436
2.000 Brzozówka Kolonia 8 368 8.729,00 2019-12-22 370
2.146 Szastarka Stacja 96 811/1 8.729,00 2019-12-26 83
2.075 Polichna Czwarta 127 437/1,438/1 8.729,00 2019-12-22 466
2.052 Polichna Druga 51 198 8.729,00 2019-12-22 315
2.045 Stare Moczydła 49 45 8.729,00 2019-12-22 365
2.195 Wojciechów Kolonia 87 314 8.729,00 2019-12-26 171
2.204 Wojciechów Kolonia 30 263 8.729,00 2019-12-26 448
2.037 Majdan Obleszcze 55A 569 8.726,00 2019-12-22 410
2.206 Wojciechów Kolonia 32 69 8.726,00 2019-12-26 469
2.107 Polichna Pierwsza 32 369 8.726,00 2019-12-22 360
2.123 Rzeczyca Kolonia 26A 140/2 8.726,00 2019-12-26 336
1.972 Brzozówka 81 357 8.726,00 2019-12-22 286
2.154 Szastarka Stacja 36 907 8.726,00 2019-12-26 216
2.012 Huta Józefów 163A 334.335 8.726,00 2019-12-22 297
2.048 Podlesie 18 126 8.725,00 2019-12-22 174
1.979 Brzozówka 1 254 8.724,00 2019-12-22 426
2.152 Szastarka Stacja 139 158,159/1 8.724,00 2019-12-26 200
2.030 Majdan Obleszcze 29 291 8.723,00 2019-12-22 290
2.176 Szastarka Wieś 121 1112/1 8.723,00 2019-12-26 235
2.148 Szastarka Stacja 30 897,900/1,901 8.723,00 2019-12-26 156
1.978 Brzozówka 117 358 8.723,00 2019-12-22 425
2.110 Polichna Trzecia 17 232 8.722,00 2019-12-22 98
1.982 Brzozówka 9 532 8.720,00 2019-12-22 460
2.087 Polichna Druga 57 136/2 8.720,00 2019-12-22 176
2.050 Podlesie 40 59 8.720,00 2019-12-22 412
2.116 Rzeczyca Kolonia 25 142/2; 8.720,00 2019-12-22 18
2.038 Majdan Obleszcze 86 351 8.720,00 2019-12-22 451
2.143 Szastarka Stacja 6B 851/1;851/2 8.720,00 2019-12-26 44
2.122 Rzeczyca Kolonia 1 45 8.720,00 2019-12-26 303
1.971 Brzozówka 102 417, 416 8.720,00 2019-12-22 284
2.205 Wojciechów Kolonia 56 88/1, 8.719,00 2019-12-26 468
1.974 Brzozówka 95 400 8.718,00 2019-12-22 323
2.031 Majdan Obleszcze 106 126 8.716,00 2019-12-22 301
2.017 Huta Józefów 144A 222/2 8.716,00 2019-12-22 393
1.973 Brzozówka 123 362 8.715,00 2019-12-22 295
2.191 Wojciechów Kolonia 50A 85 8.715,00 2019-12-26 13
2.001 Brzozówka Kolonia 66 206 8.715,00 2019-12-22 154
2.179 Szastarka Wieś 49 593 8.714,00 2019-12-26 280
2.062 Polichna Czwarta 28 278 8.712,00 2019-12-22 170
1.991 Brzozówka Kolonia 21 264/2; 8.712,00 2019-12-22 119
2.106 Polichna Pierwsza 58 406 8.712,00 2019-12-22 274
2.163 Szastarka Stacja 7 854/4 8.712,00 2019-12-26 414
2.156 Szastarka Stacja 5A 734/1 8.712,00 2019-12-26 255
2.018 Huta Józefów 74 161 8.710,00 2019-12-22 401
2.027 Majdan Obleszcze 24 203 8.710,00 2019-12-22 142
2.142 Szastarka Stacja 9 856 8.706,00 2019-12-26 41
2.141 Szastarka Stacja 63 934 8.706,00 2019-12-26 36
2.016 Huta Józefów 75 166/3 8.704,00 2019-12-22 372
2.149 Szastarka Stacja 129 811/2 8.702,00 2019-12-26 158
2.190 Wojciechów Kolonia 50 281 8.702,00 2019-12-26 12
1.986 Brzozówka Kolonia 5 369 8.702,00 2019-12-22 63
2.136 Szastarka Wieś 142 241/1 8.701,00 2019-12-26 230
2.024 Majdan Obleszcze 83 306/2 8.699,00 2019-12-22 86
2.025 Majdan Obleszcze 42 277 8.698,00 2019-12-22 110
2.026 Majdan Obleszcze 25A 213 8.679,00 2019-12-22 122
2.022 Majdan Obleszcze 91 356 8.678,00 2019-12-22 54
2.053 Polichna Czwarta 112 384/1 8.675,00 2019-12-22 31
1.900 Blinów Drugi 21A 826 8.675,00 2020-03-22 123
2.023 Majdan Obleszcze 73 395 8.670,00 2019-12-22 73
2.078 Polichna Druga 34 159 8.549,00 2019-12-22 25
1.929 Blinów Pierwszy 79 1143 8.420,00 2019-12-22 48
1.942 Blinów Pierwszy 120 525 8.401,00 2019-12-22 346
1.905 Blinów Drugi 4 592 8.399,00 2019-12-22 157
1.923 Blinów Drugi 119 1227 8.399,00 2019-12-22 368
1.955 Brzozówka 107 427 8.399,00 2019-12-22 26
1.940 Blinów Pierwszy 83 1157 8.398,00 2019-12-22 334
1.933 Blinów Pierwszy 11 654 8.397,00 2019-12-22 194
1.937 Blinów Pierwszy 47 956 8.396,00 2019-12-22 306
1.908 Blinów Drugi 47 746 8.395,00 2019-12-22 202
1.928 Blinów Drugi 4 938 8.395,00 2019-12-22 437
1.925 Blinów Drugi 49 741 8.391,00 2019-12-22 391
1.918 Blinów Drugi 60 493 8.390,00 2019-12-22 279
1.902 Blinów Drugi 11 902 8.390,00 2020-03-22 133
1.913 Blinów Drugi 97 1173 8.390,00 2019-12-22 233
1.911 Blinów Drugi 8 956/1 8.389,00 2019-12-22 229
1.965 Brzozówka 25A 511/3 8.389,00 2019-12-22 132
1.943 Blinów Pierwszy 19 706 8.388,00 2019-12-22 348
1.936 Blinów Pierwszy 37 901 8.388,00 2019-12-22 283
1.912 Blinów Drugi 16A 980/1,980/2 8.384,00 2019-12-22 231
1.967 Brzozówka 23 513 8.378,00 2019-12-22 208
1.930 Blinów Pierwszy 69 1113 8.378,00 2019-12-22 76
1.948 Blinów Pierwszy 16 801 8.378,00 2019-12-22 395
1.966 Brzozówka 86 368 8.375,00 2019-12-22 164
1.951 Blinów Pierwszy 155 350/1 8.375,00 2019-12-22 417
2.104 Polichna Pierwsza 62 403/1 i 404/1 8.374,00 2019-12-22 191
1.968 Brzozówka 99 412 8.369,00 2019-12-22 247
1.915 Blinów Drugi 7 915.916 8.369,00 2019-12-22 241
1.953 Blinów Pierwszy 95 1064 8.367,00 2019-12-22 439
1.954 Blinów Pierwszy 144 396/1 8.365,00 2019-12-22 442
1.899 Blinów Drugi 51 533 8.365,00 2019-12-22 104
1.910 Blinów Drugi 17 849 8.365,00 2019-12-22 227
1.950 Blinów Pierwszy 153 356 8.359,00 2019-12-22 413
1.906 Blinów Drugi 20 945/8 8.359,00 2019-12-22 162
1.964 Brzozówka 67 450 8.359,00 2019-12-22 103
1.909 Blinów Drugi 22 871 8.356,00 2019-12-22 205
1.895 Blinów Drugi 15 947 8.352,00 2019-12-22 24
1.932 Blinów Pierwszy 226 136/1 8.351,00 2019-12-22 180
1.917 Blinów Drugi 18 574 8.350,00 2019-12-22 265
1.947 Blinów Pierwszy 125 262 8.349,00 2019-12-22 380
2.070 Polichna Czwarta 71 692/1, 8.349,00 2019-12-22 329
1.962 Brzozówka 105 422;423 8.349,00 2019-12-22 94
1.945 Blinów Pierwszy 15 800 8.345,00 2019-12-22 373
1.907 Blinów Drugi 200 1215 8.345,00 2019-12-22 189
1.903 Blinów Drugi 65 445/1 8.340,00 2019-12-22 143
1.904 Blinów Drugi 5 907 8.339,00 2019-12-22 153
1.952 Blinów Pierwszy 132 662 8.339,00 2019-12-22 428
1.963 Brzozówka 59 461 8.339,00 2019-12-22 101
1.926 Blinów Drugi 180 991/1, 8.339,00 2019-12-22 432
1.914 Blinów Drugi 19 843 8.339,00 2019-12-22 239
1.959 Brzozówka 124 402 8.336,00 2019-12-22 59
1.939 Blinów Pierwszy 24 848 8.335,00 2019-12-22 333
1.916 Blinów Drugi 39 791 8.335,00 2019-12-22 258
1.961 Brzozówka 6 534 8.332,00 2019-12-22 84
1.898 Blinów Drugi 29 564 8.332,00 2019-12-22 74
1.957 Brzozówka 79 355 8.329,00 2019-12-22 38
1.956 Brzozówka 91 467 8.329,00 2019-12-22 35
1.958 Brzozówka 109 429 8.329,00 2019-12-22 52
1.960 Brzozówka 77 305 8.327,00 2019-12-22 60
1.896 Blinów Drugi 26 858 8.327,00 2019-12-22 57
1.946 Blinów Pierwszy 25 851 8.326,00 2019-12-22 379
1.897 Blinów Drugi 22 571 8.325,00 2019-12-22 65
1.949 Blinów Pierwszy 151 375 8.323,00 2019-12-22 407
1.901 Blinów Drugi 16 987/1 8.320,00 2019-12-22 128
1.935 Blinów Pierwszy 53 976/1 8.320,00 2019-12-22 278
1.944 Blinów Pierwszy 62 1012 8.320,00 2019-12-22 363
1.941 Blinów Pierwszy 169 295 8.314,00 2019-12-22 343
1.927 Blinów Drugi 35 812 8.314,00 2019-12-22 444
1.924 Blinów Drugi 68 426/3 8.311,00 2019-12-22 383
1.938 Blinów Pierwszy 57 980 8.309,00 2019-12-22 322
1.934 Blinów Pierwszy 11 795 8.305,00 2019-12-22 263
1.931 Blinów Pierwszy 107 585 8.302,00 2019-12-22 151
1.921 Blinów Drugi 24 570 8.300,00 2019-12-22 349
1.922 Blinów Drugi 80 496 8.295,00 2019-12-22 358
1.920 Blinów Drugi 19 883 8.292,00 2019-12-22 307
1.919 Blinów Drugi 14 989 8.280,00 2019-12-22 298
2.196 Wojciechów Kolonia 103 170 8.259,00 2019-12-26 214
2.153 Szastarka Stacja 101 1138/2 8.202,00 2019-12-26 207
1.894 Blinów Drugi 37 797/1;797/2;806 5.145,00 2018-06-26 23
2.278 Polichna Czwarta 82 331/1 0,00 187